Swords, knives, and daggers
Yataghan sword (1884.24.116) Yataghan sword (1884.24.116) Push knife (1928.41.1) Push knife (1928.41.1) Two Bronze Age swords (1884.119.309) Two Bronze Age swords (1884.119.309) 'Broadsword' (1884.24.93) 'Broadsword' (1884.24.93) Basket-hilted sword (1889.42.1) Basket-hilted sword (1889.42.1) Rapier (1892.54.1) Rapier (1892.54.1)

Sword-stick (1927.45.3) Sword-stick (1927.45.3)

Light Cavalry sabre (2007.56.1) Light Cavalry sabre (2007.56.1)

Plug bayonet (1884.28.35) Plug bayonet (1884.28.35)

Plug bayonet (1884.28.32) Plug bayonet (1884.28.32)

Stiletto (1884.24.216) Stiletto (1884.24.216)

Peasant knife (1941.10.83) Peasant knife (1941.10.83)

Fighting knife (1921.53.3) Fighting knife (1921.53.3)

Beaded sheath (1954.9.29.2) Beaded sheath (1954.9.29.2)

Flissa (1884.24.121) Flissa (1884.24.121)

Dha (1968.23.55) Dha (1968.23.55)

Koummya (1884.24.267) Koummya (1884.24.267)

Takouba (1936.67.1) Takouba (1936.67.1)

Kaskara (1907.33.7) Kaskara (1907.33.7)

Dress Sword (1929.12.3) Dress Sword (1929.12.3)

Bakatwa (1905.45.1) Bakatwa (1905.45.1)

Ikul (1907.21.25) Ikul (1907.21.25)

Onzil (1884.25.7) Onzil (1884.25.7)

Throwing knife (1908.65.3) Throwing knife (1908.65.3)

Zungan dowi (1954.5.74) Zungan dowi (1954.5.74)

Katar (1884.24.152) Katar (1884.24.152)

Katar (1884.24.147) Katar (1884.24.147)

Pata (1932.89.119) Pata (1932.89.119)

Sukhela (1935.48.11) Sukhela (1935.48.11)

Shamshir (1902.87.10) Shamshir (1902.87.10)

Talwar (1902.87.6) Talwar (1902.87.6)

Dagger (1902.87.11) Dagger (1902.87.11)

Klewang (1884.24.31) Klewang (1884.24.31)

Baauk (1915.48.70) Baauk (1915.48.70)

Shortsword (1907.47.4) Shortsword (1907.47.4)

Two Ainu knives (1935.74.26) Two Ainu knives (1935.74.26)

Kukri (1886.1.33) Kukri (1886.1.33)

Straight sword (1941.2.134) Straight sword (1941.2.134)

Tanto (1929.17.5) Tanto (1929.17.5)

Jam ma dao (1930.73.7) Jam ma dao (1930.73.7)

Jang Do (1907.80.15) Jang Do (1907.80.15)

Double jian (1884.24.66) Double jian (1884.24.66)

Katana (1936.12.6) Katana (1936.12.6)

Wakizashi (1929.17.1.1) Wakizashi (1929.17.1.1)

Tanto (1929.17.6) Tanto (1929.17.6)

Daisho (1929.17.3) Daisho (1929.17.3)

Tsuba (1934.25.55) Tsuba (1934.25.55)

Keris (1884.24.232) Keris (1884.24.232)

Mandau (1925.59.1) Mandau (1925.59.1)

Niabor (1924.68.1) Niabor (1924.68.1)